Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

BALTEXPO 2019 coraz bliżej

CSPI3804_Easy-Resize.com.jpgCSPI3557_Easy-Resize.com.jpg

BALTEXPO 2019 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH: 9-11 września br.

Rejestracja zwiedzających na BALTEXPO 2019

Podobnie jak podczas poprzedniej edycji targów - w roku 2017 (Baltexpo są organizowane

w cyklu dwu-letnim), wcześniejsza rejestracja zwiedzających targi i wydrukowanie biletu wstępu

pozwala bezpłatnie i bez kolejki dostać się naMTM BALTEXPO w halach wystawowych AMBEREXPO

w Gdańsku.

Aby jednak skorzystać z tej możliwości, należy zarejestrować się na wydarzenie przez platformę Evenea:

https://evenea.pl/event/baltexpo2019/ oraz przyjść na targi z wydrukowanym biletem wygenerowanym przy rejestracji online.

Międzynarodowe Targi Morskie BALTEXPO to największe w Polsce i jedno z najbardziej

prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych gospodarce morskiej, organizowane

co dwa lata nieprzerwanie od 1982 roku.

Tegoroczne targi trwać będą od 9 do 11 września 2019r. Jest to jubileuszowa,

dwudziesta edycja tego wydarzenia, cieszącego się dużym zainteresowaniem zarówno

przedsiębiorców, polityków, parlamentarzystów i mediów, jak i mieszkańców Trójmiasta

i województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje o targach dostępne są na stronie:

www.baltexpo.ztw.pl

Polska i światowa branża morska na BALTEXPO 2019.

Co dwa lata kilka wrześniowych dni zarezerwowanych jest dla branży morskiej. Na Międzynarodowe Targi Morskie, już od ponad 30 lat przyjeżdża kilkaset firm i instytucji z całego świata.

Tematyka targów obejmuje przemysł, okrętowy, offshore, infrastrukturę portów i przemysłu morskiego, logistykę w transporcie morskim, żeglugę morską i przybrzeżną, żeglugę śródlądową i gospodarkę wodną, bezpieczeństwo i ochronę portów i żeglugi, ochronę środowiska , edukację i media.

Program konferencji BALTEXPO, towarzyszących targom jest przygotowywany w ścisłej współpracy z wybitnymi specjalistami z branży morskiej, reprezentującymi administrację rządową i samorządową, przemysł oraz wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze. Program konferencji, seminariów i debat BALTEXPO dotyka zawsze najważniejszych i najbardziej aktualnych dla branży morskiej zagadnień.

Główne cele, jakie stawiamy przed BALTEXPO to:

 • Stworzenie miejsca spotkań przedstawicieli biznesu, inwestorów, przemysłu, handlu, transportu, żeglugi śródlądowej, administracji rządowej i samorządowej oraz nauki i mediów.
 • Promowanie gospodarki morskiej jako sektora o dużym potencjale rozwojowym, innowacyjnym oraz inwestycyjnym
 • Stworzenie warunków do nawiązania bezpośrednich kontaktów przedstawicieli biznesu oraz nauki, zainteresowanych współpracą w obszarze gospodarki morskiej
 • Promocja innowacyjnych rozwiązań dla przemysłów morskich
 • Przybliżenie młodym ludziom aktualnych trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców z sektora morskiego- cykl spotkań i prezentacji pod hasłem: "Lepsza kadra nasz przyszłość"

BALTEXPO TO:

 

 • TARGI: KIERUNEK NA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
 • Prezentacja ofert Firm, najnowszych rozwiązań technologicznych, produktów, usług dla przemysłów morskich
 • MIEJSCE SPOTKAŃ BIZNESOWYCH z obecnymi i przyszłymi partnerami ( możliwość indywidualnego przygotowania kalendarza spotkań).
 • TRADYCJA:
 • Międzynarodowe targi i konferencje z ponad 30- letnią tradycją, wyrobioną w środowisku dobrą marką i sprawdzonym, dużym potencjałem oddziaływania na środowisko.
 • AKTUALNA WIEDZA:
 • Ogromna dawka wiedzy branżowej, nowych inspiracji, nowinek technologicznych.
 • WAŻNA ROLA OPINIOTWÓRCZA
 • Możliwość zaprezentowania opinii Firmy na różne palące kwestie podczas debat konferencyjnych i spotkań kuluarowych.
 • SZEROKI BRANŻOWO NETWORKING:
 • Zastosowanie różnych form networkingu jako okazja do wyjścia Firmy poza ścisłe ramy branżowe i możliwość zaprezentowania jej potencjału i dokonań przed szerokim audytorium.
 • NAGRODA "ZŁOTA KOTWICA":

Tradycją targów są nagrody "Złotych Kotwic BALTEXPO" przyznawane wiodącym podmiotom bądź osobom związanym z branżą morską. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą eksperci gospodarki morskiej i przemysłu okrętowego przyznaje "Złote Kotwice" w kategoriach "Produkt" i "Usługa" oraz "Osobowość Roku Gospodarki Morskiej".

PLANOWANE DODATKOWE STREFY TEMATYCZNE BALTEXPO 2019:

 • CENTRUM INNOWACJI I ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
 • MORSKA ENERGETYKA WIATROWA
 • STREFA EDUKACJI I PRACY
 • STREFA INWESTORA
 • STREFA NAUKA DLA BIZNESU
 • STREFA KULTURY MORSKIEJ
 • STREFA PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH
 • STREFA CYBERBEZPIECZEŃSTWA 
English version

The Polish and international maritime sector at BALTEXPO 2019

Every two years, a few September days are reserved for the maritime sector. Several hundred companies and institutions from all over the world have been attending the International Maritime Exhibition for over 30 years already.

The topics covered at the exhibition include shipbuilding, offshore industries, port and maritime industry infrastructure, maritime transport logistics, sea and inshore shipping, inland shipping and water management, port and shipping safety and security, environmental protection, education and media.

The programme of the BALTEXPO conferences accompanying the exhibition is prepared in close collaboration with leading maritime economy specialists representing the national and local government administration, industry as well as universities and scientific research institutes. The programme of the BALTEXPO conferences, seminars and debates always focuses on the most important and most relevant issues related to the maritime sector.

The main goals we set before BALTEXPO include:

 • Creating a venue for meetings of people representing business, investors, industry, trade, transport, inland shipping, national and local government administration as well as science and media
 • Promoting the maritime economy as a sector with great potential for development, innovation and investment
 • Creating conditions for direct contacts between representatives of business and science interested in working together in the maritime economy
 • Promoting innovative solutions for maritime industries
 • Showing young people current trends on the labour market and maritime employers' expectations - a series of meetings and presentations entitled "Better Staffing for Our Future"

BALTEXPO MEANS:

 • AN EXHIBITION: FOCUS ON NEW TECHNOLOGIES
 • Showcasing company offerings, the latest technological solutions, products and services for maritime industries
 • A VENUE FOR BUSINESS MEETINGS with present and future partners (possibility of having an individual calendar of meetings)
 • TRADITION:
 • An international exhibition and conference with a tradition spanning more than 30 years, a strong brand in the community and proven great potential to influence the sector
 • UP-TO-DATE KNOWLEDGE:
 • An enormous amount of specialist knowledge, new inspirations, technological innovations
 • A MAJOR OPINION-FORMING ROLE
 • The opportunity to present company opinions on different urgent issues during conference debates and unofficial meetings
 • BROAD SECTOR NETWORKING:
 • Using different forms of networking as opportunities for companies to move beyond their core business segment and present their potential and achievements to a large audience
 • THE GOLDEN ANCHOR AWARD:

BALTEXPO's traditional Golden Anchor Award is presented to leading organizations or personalities from the maritime sector. The competition committee, which includes maritime economy and shipbuilding industry experts, grants Golden Anchors for best product, best service, and maritime economy personality of the year.

PLANNED DEDICATED ZONES AT BALTEXPO 2019:

 • CENTRE FOR INNOVATION AND ADVANCED TECHNOLOGIES
 • EDUCATION AND JOB ZONE
 • OFFSHORE WIND
 • INVESTOR ZONE
 • SCIENCE FOR BUSINESS ZONE
 • MARITIME CULTURE ZONE
 • INTERACTIVE PRESENTATION ZONE
 • CYBERSECURITY ZONE

Organizatorem targów BALTEXPO 2019 jest:

Zarząd Targów Warszawskich
Zarząd Targów Warszawskich
Adres: Puławska 12A, 00-001 , Warszawa
Tel: 228496006
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW: http://www.ztw.pl/
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.