Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Spotkanie prezesów giełd regionu CEE

Zdjęcie użytkownika Magazyn Gdański - Promotion Magazine.

PSE i GPW zainicjowały spotkanie prezesów giełd z naszego regionu

Pierwsze spotkanie sześciu prezesów giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz Rumunii i Chorwacji miało na celu pogłębienie współpracy i wymianę doświadczeń

Giełda warszawska i praska zorganizowały pierwszy szczyt giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w formacie V4+2, który odbył się 20 lutego 2018 r. w Pradze. Wzięli w nim udział prezesi giełd z Czech, Polski, Węgier i Słowacji oraz z Rumunii i Chorwacji.

Celem spotkania było podjęcie współpracy giełd, głównie w obliczu nowych wymogów regulacyjnych już wdrażanych i proponowanych na szczeblu Unii Europejskiej, które mają szczególne znaczenie dla wszystkich rynków kapitałowych w UE. Głównym zadaniem grupy jest porównanie wpływu, jaki zmiany te wywierają na rynki kapitałowe w regionie V4+2, a także wskazanie ewentualnych problematycznych obszarów i zwrócenie na nie uwagi przedstawicieli UE. Wspólne podejście jest korzystne nie tylko dlatego, że ważne jest przebicie się w tej debacie głosu giełd z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dlatego, że umożliwia to Unii Europejskiej pozyskanie spójnego stanowiska, reprezentującego cały region.

Rynki kapitałowe w Unii Europejskiej stoją w obliczu wielu wyzwań, do których należą Unia Rynków Kapitałowych czy Brexit. Przedstawiciele giełd zgodzili się, że szczególne znaczenie ma budowanie ustandaryzowanego paneuropejskiego rynku, przy czym z perspektywy krajów V4+2 równie ważny jest rozwój ekosystemów rynków lokalnych i regionalnych.

-Trzeba wspólnie stworzyć nowy sposób na przyciągnięcie globalnych inwestorów na region Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy gotowi dzielić się naszymi doświadczeniami i rozwiązaniami z regionalnymi giełdami w celu promowania możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje cały region. Współpraca rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej jest kluczowa dla dalszego rozwoju naszych giełd i krajowych gospodarek. Dzięki takim spotkaniom mamy nadzieję wypracować wspólne postulaty na przyszłość, które z poziomu grupy będą miały większe oddziaływanie – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Chcemy wspólnie reprezentować nasze rynki wśród inwestorów jako atrakcyjne miejsce inwestowania w ramach Unii Europejskiej. Chcemy intensyfikować komunikację z inwestorami jako region, bo w takim właśnie wymiarze postrzegają nasze rynki zagraniczni inwestorzy instytucjonalni. Dlatego też wspólne podejście może być korzystne nie tylko dla nas, ale i dla inwestorów – powiedział Petr Koblic, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze.

Na pierwszym szczycie w Pradze przedstawiciele giełd skoncentrowali się głównie na zarysowaniu obszarów istotnych dla sprawnego funkcjonowania regionalnych rynków kapitałowych. Należą do nich między innymi: implementacja dyrektywy MiFID II i jej wpływ na mniejsze rynki kapitałowe, inicjatywa Unii Rynków Kapitałowych, ewentualna współpraca przy tworzeniu indeksów regionalnych i instrumentów inwestycyjnych na nich bazujących, a także perspektywy wspólnej promocji całego regionu.

***

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawieto największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie www.gpw.pl.