Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Kierunek: użeglownienie Wisły

Kolejny krok ku użeglownieniu Wisły

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podjął się opracowania studium wykonalności dla modernizacji Wisły.

Opracowanie dokumentu zleci odpowiedniemu wykonawcy. W przetargu zgłoszono cztery oferty.
więcej