Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

CRIST S.A. a najdłuższy tunel zatapialny...

CRIST JEST ZAANGAŻOWANY W BUDOWĘ NAJDŁUŻSZEGO NA ŚWIECIE ZATAPALNEGO TUNELU.
CRIST zawarł umowę na budowę jednostki specjalistycznej z konsorcjum FLC (Femern Link Contractors)
odpowiedzialnym za projekt i budowę tunelu zatapianego, który zapewni stałe połączenie w cieśninie
Fehmarnbelt. Połączenie będzie składać się z autostrady i linii kolejowej, obejmującej 18-kilometrowy
tunel, który umożliwi szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie między Skandynawią a Europą między
portami Puttgarden w Niemczech i Rødbyhavn na wyspie Lolland w Danii. Połączenie tunelem umożliwi
podróż pociągiem między Hamburgiem a Kopenhagą które zajmie poniżej trzech godzin (obecnie 41⁄2
godziny).


Femern Link Contractors, FLC, jest spółką joint venture odpowiedzialną za projekt i budowę tunelu
zatapianego. Joint Venture tworzą międzynarodowe firmy budowlane, które posiadają indywidualne
doświadczenie w dużych projektach infrastrukturalnych.
Joint Venture obejmuje VINCI Construction Grands Projets (spółka wiodąca w przypadku dwóch
kontraktów dotyczących budowy tunelu zatapianego i fabryki prefabrykatów tunelowych), Per Aarsleff
Holding A/S (spółka wiodąca w kontrakcie obejmującym rampy wjazdowe do tunelu), Soletanche
Bachy International (spółka zależna VINCI Construction), CFE, Dredging International NV, Wayss &
Freytag Ingenieurbau, Max Bögl Stiftung & Co, BAM Infra i BAM International.
CRIST zbuduje w pełni wyposażoną jednostkę wielozadaniową [MPP] wyposażoną również
w zatapialne urządzenie do zrzutu (tzw. SDT, także wybudowane przez CRIST), które posłuży do
układania żwiru na dnie morskim pod elementy tunelu zatapialnego. W ramach projektu, CRIST będzie
współpracował z lokalnym, partnerskim biurem projektowym StoGda, które będzie odpowiedzialne za
rozwinięcie projektu technicznego oraz projekt roboczy.
Jednostka będzie miała kadłub o długości 130,2 m (całkowita długość: 149 m, łącznie z pasami
transmisyjnymi). Całkowita szerokość wyniesie 48m. Jednostka pomieści do 19 osób, będzie posiadała
dwie komory żwirowe, każda do 7000 ton żwiru. Zdalnie sterowane narzędzie do układania żwiru (SDT),
zostanie opuszczone spod kadłuba jednostki do 46 m poniżej linii wodnej, gdzie będą układane
fundamenty żwirowe pod zatopiony tunel. Połączenie wysokiego poziomu automatyzacji i
najnowocześniejszych technologii pozycjonowania zapewni dokładne rozmieszczenie fundamentów
żwirowych.