Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Zremb Chojnice

Poprawia skokowo wyniki na trudnym rynku

Producent specjalistycznych kontenerów zanotował w 2022 roku aż 154-proc. wzrost zysku
operacyjnego w ujęciu r/r. O tak dynamicznej poprawie przesądził większy i bardziej marżowy
portfel zamówień.
Według szacunkowych danych Zremb Chojnice wypracował w 2022 roku przychody na poziomie 34,9
mln zł, co daje wzrost r/r o 21,5 proc. i w stosunku do uśrednionej sprzedaży z lat 2020-21 o ponad
30 proc. EBIT wyniósł 3,45 mln zł, a EBITDA sięgnął 4,66 mln zł. W ujęciu r/r oznacza to poprawę
odpowiednio o 154 proc. i 121 proc., a w porównaniu z uśrednionymi wynikami z lat 2020-21 o 143
proc. i 115 proc.
- O dynamicznej poprawie wyników zdecydowało posiadanie większego portfela zamówień, lepszego
pod względem jakościowym, co w konsekwencji zdecydowało o wyraźnej poprawie marż. Większość
zrealizowanych w ubiegłym roku kontraktów dotyczyła wykonania specjalistycznych kontenerów dla
sił zbrojnych. Udało się też pozyskać nowych klientów, m.in. w obszarze offshore. Nasze ubiegłoroczne
wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie duże zawirowania na rynku stali, która podrożała ponad
dwukrotnie w wyniku wybuchy wojny w Ukrainie i jej zakup przez pewien okres był reglamentowany –
komentuje Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice.
Prezes spółki jest umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o perspektywy Zrembu na 2023 rok.
- Nasz tegoroczny portfel zamówień wygląda obiecująco. To może wskazywać, że znowu zrobiły
progres jeśli chodzi o przychody. Nadal dominują zamówienia dotyczące budowy kontenerów dla sił
zbrojnych, zarówno w kraju jak też za granicą. Nie brakuje również zleceń na specjalistyczne
kontenery z obszaru offshore i innych branż – dodaje prezes Zrembu.***

Zremb Chojnice jest renomowanym polskim producentem kontenerów specjalistycznych: offshore,
dla wojska, mudskipów, kontenerów polowych, basketów narzędziowych, a także innych, idealnie
dopasowanych do potrzeb klienta. Wszystkie kontenery powstają w zakładzie produkcyjnym w
Chojnicach. Drugim obszarem działalności jest produkcja konstrukcji stalowych. Zremb dysponuje
kadrą wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesnym, specjalistycznym parkiem maszynowym. skokowo poprawia wyniki na trudnym rynku

Producent specjalistycznych kontenerów zanotował w 2022 roku aż 154-proc. wzrost zysku
operacyjnego w ujęciu r/r. O tak dynamicznej poprawie przesądził większy i bardziej marżowy
portfel zamówień.
Według szacunkowych danych Zremb Chojnice wypracował w 2022 roku przychody na poziomie 34,9
mln zł, co daje wzrost r/r o 21,5 proc. i w stosunku do uśrednionej sprzedaży z lat 2020-21 o ponad
30 proc. EBIT wyniósł 3,45 mln zł, a EBITDA sięgnął 4,66 mln zł. W ujęciu r/r oznacza to poprawę
odpowiednio o 154 proc. i 121 proc., a w porównaniu z uśrednionymi wynikami z lat 2020-21 o 143
proc. i 115 proc.
- O dynamicznej poprawie wyników zdecydowało posiadanie większego portfela zamówień, lepszego
pod względem jakościowym, co w konsekwencji zdecydowało o wyraźnej poprawie marż. Większość
zrealizowanych w ubiegłym roku kontraktów dotyczyła wykonania specjalistycznych kontenerów dla
sił zbrojnych. Udało się też pozyskać nowych klientów, m.in. w obszarze offshore. Nasze ubiegłoroczne
wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie duże zawirowania na rynku stali, która podrożała ponad
dwukrotnie w wyniku wybuchy wojny w Ukrainie i jej zakup przez pewien okres był reglamentowany –
komentuje Krzysztof Kosiorek-Sobolewski, prezes Zrembu-Chojnice.
Prezes spółki jest umiarkowanym optymistą jeśli chodzi o perspektywy Zrembu na 2023 rok.
- Nasz tegoroczny portfel zamówień wygląda obiecująco. To może wskazywać, że znowu zrobiły
progres jeśli chodzi o przychody. Nadal dominują zamówienia dotyczące budowy kontenerów dla sił
zbrojnych, zarówno w kraju jak też za granicą. Nie brakuje również zleceń na specjalistyczne
kontenery z obszaru offshore i innych branż – dodaje prezes Zrembu.

***
Zremb Chojnice jest renomowanym polskim producentem kontenerów specjalistycznych: offshore,
dla wojska, mudskipów, kontenerów polowych, basketów narzędziowych, a także innych, idealnie
dopasowanych do potrzeb klienta. Wszystkie kontenery powstają w zakładzie produkcyjnym w
Chojnicach. Drugim obszarem działalności jest produkcja konstrukcji stalowych. Zremb dysponuje
kadrą wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesnym, specjalistycznym parkiem maszynowym.