Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Tumiel w Oliwskim Ratuszu Kultury