Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

STRAŻNICY ENERGII

 GDYNIA i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów

 „W obiektywie Strażników energii” – konkurs dla gdyńskich podstawówek na najciekawszy film promujący akcję „Strażnicy energii” rozstrzygnięty!

I miejsce Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 40 im. kap. ż. w. K. O. Borchardta w Gdyni

II miejsce Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni

III miejsce Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni

 

21 lutego br. Miasto Gdynia i firma Dalkia Polska ogłosiły wyniki konkursu na najciekawszy film promujący akcję edukacyjną „Strażnicy energii” – projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni. Zwycięzcami konkursu zostali Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 40 im. kap. ż. w. K. O. Borchardta w Gdyni, którzy pokazali, w jaki sposób w codziennym życiu możemy przyczynić się do oszczędności energii i dbałości o planetę.

 

„Strażnicy energii” to projekt Miasta Gdynia i Dalkii Polska promujący ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez edukację i zaangażowanie uczniów w działania na rzecz jej racjonalnego wykorzystania. Konkurs „W obiektywie Strażników Energii” zaangażował sześć szkół biorących udział w projekcie do przedstawienia swoich pomysłów na oszczędzanie energii i ciepła w szkołach oraz w najbliższym otoczeniu. Uczniowie zwrócili także uwagę na potrzebę dbałości o środowisko i rolę transportu publicznego. Filmy nagrane przez naszych uczniów, okazały się wspaniałymi przewodnikami dla osób chcących zwiększyć swoją wiedzę, jak poprzez małe i proste działania mogą przyczynić się do realnych zmian. Filmy okazały się także prawdziwymi dziełami artystycznymi, każdy szczegół został dopracowany, a montaż i dźwięk uzupełniały całokształt. Jesteśmy niezwykle dumni z naszych uczniów, którzy oprócz szerzenia świadomości wśród rówieśników, okazali się niezwykle utalentowani artystycznie. Było niezwykle miło poznać ich osobiście i wręczyć im w pełni zasłużone nagrody –stwierdza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

 

Konkurs „W obiektywie Strażników energii” to kolejna wspólna inicjatywna Miasta Gdynia i Dalkii Polska w obszarze edukacji energetycznej społeczeństwa. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyniamy się do promocji działań proefektywnościowych i zachęcamy dzieci do podejmowania podobnych inicjatyw. Edukacja ekologiczna, szczególnie tych najmłodszych obywateli, to kluczowy element budowania świadomości i wspierania zachowań ekologicznych – mówi Thierry Deschaux, dyrektor generalny Dalkii w Polsce.

 

Konkurs „W obiektywie Strażników energii”

7 stycznia 2020 r. Miasto Gdynia i firma Dalkia Polska ogłosiły konkurs na najciekawszy film promujący akcję „Strażnicy energii” – projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni. Konkurs był skierowany do dziesięciu gdyńskich szkół podstawowych, które biorą udział w projekcie. W ramach konkursu szkolne zespoły ds. energii przygotowały krótkie filmiki pokazujące podjęte w szkole inicjatywy, zrealizowane działania czy akcje edukacyjne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21 lutego br., kiedy komisja konkursowa wyłoniła laureatów – autorów trzech najciekawszych filmów.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 40 im. kap. ż. w. K. O. Borchardta w Gdyni

II miejsce Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni

III miejsce Strażnicy Energii ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego w Gdyni

 

Nadesłane prace konkursowe pokazały duże zaangażowanie uczniów w akcję. Forma konkursu pozwoliła młodym strażnikom energii na prezentację działań, jakie podejmują w szkołach.

 

Każde działanie, każda akcja, która pozwoli zmniejszyć wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszyć zużycie energii zasługuje na uwagę i włączanie się w jej realizację. Film, chociaż krótki, można potraktować jako reklamę tej akcji. W ten sposób można uczyć pewnych zasad i dobrych nawyków postępowania z korzyścią dla środowiska. Nagrywając film sami również głębiej możemy analizować problem. Taka forma przekazu szybciej dociera do odbiorców mówi Bożena Grabowska, opiekun zespołu Strażników energii w szkole podstawowej nr 40 w Gdyni.

Jak podkreślają uczestnicy, akcja edukacyjna uświadomiła im, że najbardziej skuteczne są najprostsze codzienne czynności, takie jak wyłączanie światła czy urządzeń elektrycznych, poprawne wietrzenie pomieszczeń czy racjonalne zużywanie wody.

Akcje takie jak „Strażnicy energii” są bardzo ważne. Wpływają na to, że inaczej postrzegamy pewne rzeczy. Zaczynamy zwracać uwagę na to, co wcześniej nie miało dla nas większego znaczenia mówią uczniowie szkoły podstawowej nr 20 w Gdyni.

Nasza planeta potrzebuje działań nawet najmłodszych pokoleń. Wiemy, jak mamy segregować odpady, jak oszczędzać wodę i energię. Klasowi strażnicy energii czuwają nad właściwymi zachowaniami innych dzieci, a także dorosłych. Wiemy, jak ważne jest oszczędzanie zasobów Ziemi, żeby mogła służyć swoim pięknem kolejnym pokoleniom – mówią uczniowie szkoły podstawowej nr 29 w Gdyni.

W ramach akcji „Strażnicy energii” w szkołach przeprowadzane są również kampanie informacyjno-edukacyjne, które zwiększają świadomość uczniów, dlaczego oszczędzanie energii jest tak istotne.

 

Ludzi na świecie jest coraz więcej, a zasobów naturalnych mniej, więc jeśli nie będziemy mądrze gospodarować zasobami, ludziom w przyszłości będzie żyło się trudniej podkreślają uczniowie szkoły podstawowej nr 20 w Gdyni.

 

Źródła energii, z których korzystamy coraz bardziej się wyczerpują, a jednocześnie procesy spalania powodują zanieczyszczenia powietrza i negatywnie wpływają na środowisko dodają strażnicy energii ze szkoły podstawowej nr 29 w Gdyni.

 

Dzięki takiej wiedzy, dzieci chętniej podejmują działania proekologiczne, angażując do zmiany nawyków również swoich najbliższych.

Więcej o konkursie „W obiektywie Strażników energii”: https://www.gdynia.pl/gdynia-energetyczna,8107/w-obiektywie-straznikow-energii-wyniki,546022?mode=preview&lang=pl&nocache=1582275688

Gdynia i Dalkia partnerami na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza

Celem projektu „Strażnicy energii” jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zwrócenie uwagi uczniów i ich zaangażowanie w działania na rzecz jej racjonalnego gospodarowania. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii w placówkach edukacyjnych – zostaną w połowie przekazane szkołom na ich bieżące potrzeby. Projekt jest częścią szerszej współpracy władz Gdyni z firmą Dalkia Polska na rzecz poprawy efektywności energetycznej w mieście, zapoczątkowanej jesienią 2018 r. Celem współpracy jest optymalizacja zużycia energii ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji CO budynków w Gdyni. Obejmuje ona analizę energetyczną publicznych obiektów gminnych i miejskich, wytypowanie obiektów do modernizacji wraz z określeniem jej zakresu oraz optymalizację efektywności energetycznej dla obiektów istniejących i planowanych. Gdynia stawia sobie ambitny cel poprawy efektywności energetycznej obiektów średnio o 20-30%.

 

Więcej informacji o konkursie na www.gdynia.pl

 

Dalkia, lider w dziedzinie oszczędności energii we Francji

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów w dziedzinie usług energetycznych we Francji. Dalkia oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania dla budynków, miast, samorządów, władz lokalnych i obiektów przemysłowych, odpowiadając na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Grupa zapewnia swoim klientom możliwość kontroli całego łańcucha energetycznego, od dostaw energii po optymalizację zużycia, w tym konserwację instalacji i zarządzanie nimi. Spółka gwarantuje osiągnięcie określonych wyników w długim okresie. W 2018 r. obroty Dalkii wyniosły 4,2 miliarda euro. W ramach swoich działań spółka wykazała oszczędności energii na poziomie 6,3 TWh, redukując emisje CO₂ u swoich klientów o 4,2 milionów ton.

 

W skład grupy Dalkia w Polsce wchodzą:

·          Dalkia Polska sp. z o.o. - dalkiapolska.com

·          Dalkia Polska Solutions sp. z o.o. - dalkiapolskasolutions.com

·          Dalkia Polska Energia S.A. - dalkiapolskaenergia.com