Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Europejski Kongres Medyczny

Europejski Kongres Medyczny w Gdańsku

Wczoraj, z udziałem przedstawiciela ministerstwa oraz władz wojewódzkich i miasta Gdańska, rozpoczął się trzydniowy Europejski Kongres Medyczny. Kongres, tak ważny dla naszego zdrowia jak również dla naszego regionu i kraju - potrwa do soboty.

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia otwarcia Kongresu 25 czerwca 2015 AmberExpo Gdańsk

Celem spotkań w ramach tej znaczącej dla naszego regionu i kraju imprezy jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Michał Owczarczak, Wicewojewoda Pomorski, Andrzej Bojanowski, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańsk.  Jak podkreślił Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, zabierający również głos podczas dzisiejszego otwarcia, ochrona zdrowia jest zagadnieniem niezwykle istotnym, a spotkanie ma służyć podniesieniu rangi problemów zdrowotnych. Odczytano także list - zarówno od Pani Premier Ewy Kopacz oraz od Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembały, wyrażający uznanie w zaangażowanie dyskusji o zdrowiu. Kongres stanowi niewątpliwe unikatową okazję do rozmów o ochronie zdrowia i jakości świadczonych usług.


N/z:Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, Renata Ruman-Dzido z nagrodą QUALITAS

Podczas ceremonii otwarcia wręczono nagrodę QUALITAS Wojewódzkiemu Szpitalowi w Opolu przyznawanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Podczas wręczania nagrody, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Andrzej Sokołowski (na zdjęciu poniżej)wspomniał o roli stowarzyszenia w tworzeniu oferty dla turystów medycznych, a także znaczeniu jakości w tym procesie.

Anna Białk-Wolf