Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Laureaci Polskiej Nagrody Jakości

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI   2016 rok

29 września 2016 r., w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Polskiej Nagrody Jakości, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki, biznesu, praktyki i samorządu gospodarczego (71 członków). Komitet wyłonił:

1.  Laureatów Nagród Zespołowych XXII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości

2. Laureatów Polskiej Honorowej Nagrody Jakości - 2016 ROK

3. Laureatów XIX edycji konkursu Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im prof.

     Edwarda Kindlarskiego.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Prezydium Komitetu Polskiej Nagrody Jakości wyłoniło:

- Finalistów X edycji konkursu „Znakomity Przywódca”,

- Finalistów VII edycji konkursu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania”.

LAUREATAMI  XXII   EDYCJI   KONKURSU  POLSKIEJ   NAGRODY   JAKOŚCI ZOSTALI:

1)    Flextronics International Poland Sp. z o.o.

w kategorii: wielka organizacja produkcyjno-usługowa

2)    Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

w kategorii: wielka organizacja produkcyjna

3)    BorgWarner Poland Sp. z o.o.

w kategorii: bardzo duża organizacja produkcyjno -usługowa

4)    Seoyon Electronics Poland Sp. z o.o.

w kategorii: duża organizacja produkcyjna

5)    Przedsiębiorstwo Usług Naukowo- Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

w kategorii: średnia organizacja naukowo-techniczna

6)    Urząd Miejski w Bielsku Białej

w kategorii: organizacja publiczna samorządowa

7)    Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

w kategorii: organizacja publiczna ochrona zdrowia 

WYRÓŻNIENIEXXIIEDYCJIKONKURSU POLSKIEJ  NAGRODYJAKOŚCI  OTRZYMUJE:

1)   VIVADENTAL Sp. z o.o. Gdańs

w kategorii: niepubliczna organizacja ochrona zdrowia

LAUREATAMI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ INDYWIDUALNEJ NAGRODY JAKOŚCI IM. PROF. EDWARDA KINDLARSKIEGO W KATEGORII NAUKA, ZOSTALI:

1) prof. Małgorzata Wiśniewska – w kategorii: nauka; Uniwersytet Gdański

2) Antoni Kleniewski – w kategorii: praktyka; Klub Polskie Forum ISO 9000

FINALISTAMI X EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” ZOSTALI:

1) Małgorzata Zaława - Dąbrowska – Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Żoliborz

2) Urszula Wojciechowska – Dyrektor, Zespół Szkół w Otrębusach

FINALISTAMI VII EDYCJI KONKURSU „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA”

ZOSTALI:

1) Mirosława Borzęcka – POLMO Łomianki S.A.

2)  Agnieszka Smorawska – Wolkiewicz - TÜV NORD POLSKA

SEKRETARZ KOMITETU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI

dr inż. Mirosław Recha