Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Zdrowe geny

Wykonaj jedno badanie i sprawdź ryzyko zachorowania na 14 nowotworów złośliwych.
Badanie genetyczne oferowane przez portal Zdrowegeny.pl to najszersze badanie genetyczne
dostępne na Polskim rynku. Polega ono na analizie 127 genów jednocześnie dzięki
zastosowanej metodzie NGS – badanie z próbki śliny. Dzięki wiedzy o obciążeniu możliwe jest
podjęcie właściwej profilaktyki, która pozwoli na zmniejszenie ryzyka choroby lub wczesne jej
wykrycie. Warto podkreślić, że portal Zdrowegeny.pl ma wyłączność na sprzedaż tych badań
w Polsce.


Nowotwory złośliwe są jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych w Polsce i na świecie. Według
danych Krajowego Rejestru Nowotworów z 2017 roku, rocznie w Polsce stwierdza się około 165 tysięcy
nowych zachorowań i niemal 100 tysięcy zgonów z powodu nowotworów. U kobiet najczęściej występujące
nowotwory to rak piersi, rak płuca oraz rak jelita grubego. U mężczyzn – rak gruczołu krokowego
(prostaty), rak płuca oraz rak jelita grubego. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej umierają
z powodu raka płuca.
W leczeniu nowotworów kluczowe jest jak najwcześniejsze postawienie diagnozy – mogą się do tego
przyczynić najnowocześniejsze badania genetyczne. Wykonanie kompleksowego, specjalistycznego testu,
który pozwoli sprawdzić 127 genów jednocześnie to trochę jak nasz „bilet po zdrowie”. Ocena ryzyka wielu
nowotworów pozwoli nam podjąć właściwą profilaktykę zdrowotną, która pozwoli na zmniejszenie ryzyka
choroby lub wczesne jej wykrycie. Do wykonania testu potrzebujemy niewielkiej próbki śliny pobranej od
Pacjenta. Test przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych specjalistów w laboratorium genetycznym
Fulgent Genetics w Stanach Zjednoczonych – mówi Jakub Strzelczyk, Prezes Zarządu firmy
Zdrowegeny.pl.
W ramach badania sprawdzanych jest 127 genów, których mutacje zwiększają ryzyko zachorowania na
nowotwory złośliwe takie jak: rak piersi, jajnika, prostaty, nerki, jelita grubego, tarczycy, trzustki,
pęcherza, czerniaka, mięsaka, żołądka, mózgu, endometrium, układu krwiotwórczego. Wpływ na
występowanie nowotworu złośliwego mogą mieć predyspozycje genetyczne, które mogą zostać
odziedziczone. Jeśli więc przypadki nowotworów potwierdzono wśród członków naszej rodziny, my również
możemy mieć większe ryzyko zachorowania na nie.
Predyspozycje genetyczne to jeden z czynników ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – szacuje
się, że dotyczą one ok. 10-30% wszystkich przypadków tych nowotworów. Predyspozycje te polegają na
obecności w genach Pacjenta mutacji, które skutkują powstaniem nieprawidłowego białka – dodaje
Jakub Strzelczyk.
Wyróżnia się wiele genów związanych z większym ryzykiem zachorowania na nowotwory. Zalicza się do
nich np. geny BRCA1 i BRCA2, których mutacje silnie zwiększają ryzyko raka piersi i raka jajnika, APC –
mutacje tego genu prowadzą do rozwoju raka jelita grubego w niemal każdym przypadku czy TP53, czyli
mutacje odpowiedzialne za tzw. zespół Li-Fraumeni, w przypadku którego całożyciowe ryzyko nowotworu
szacowane jest na ok. 78% i dotyczy ono wielu różnych nowotworów. Jedynym sposobem na dowiedzenie
się, czy jesteśmy obciążeni takimi mutacjami, jest przeprowadzenie odpowiednich badań genetycznych.
Badanie genetyczne jest badaniem nieinwazyjnym – dzięki najnowocześniejszej metodzie
dostępnej w firmie Zdrowegeny.pl DNA do badania uzyskiwane jest ze śliny. Zdrowegeny.pl to
największa w Polsce, niezależna platforma diagnostyczna skupiająca ofertę badań
największych i najlepszych laboratoriów w Polsce.