Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Zdrowie i uroda

Na pierwszym miejscu

Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe (dawniej Svismed Vascular)należące do Grupy American Heart of Poland, zwyciężyło w Rankingu Szpitali 2015 w kategorii „szpitale zabiegowe monospecjalistyczne (bez onkologicznych”).

Czytaj więcej: Na pierwszym miejscu

VIVADENTAL

Nowe możliwości w rehabilitacji…

AWFiS wspólnie z Copernicus

3 grudnia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku reprezentowana przez prof. nadzw. dra hab. Waldemara Moskę podpisała list intencyjny z Copernicus Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Dariusza Kostrzewę.

Czytaj więcej: Nowe możliwości w rehabilitacji…

Masz zdrowie w swoich rękach...

Zachowanie dobrego zdrowia jest wg badań CBOS jedną z najważniejszych wartości codziennego życia. Na taką odpowiedź wskazuje aż trzy czwarte badanych . Wyżej cenione jest jedynie szczęście rodzinne. Jeśli zdrowie jest dla nas tak istotne, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co dla niego robimy i czym ono w ogóle jest.

Czytaj więcej: Masz zdrowie w swoich rękach...

Samorząd od Serca!

Ciśnienie na życie

20 listopada w Krakowie odbyła się uroczysta gala Heart Forum, będąca zwieńczeniem 3 lat ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na Życie”. Podczas spotkania przyznano tytuły „Samorządu od Serca”. Tym samym uhonorowano działania samorządów realizujących programy zdrowotne z zakresu edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia. Organizator i eksperci kampanii po stanowili wyróżnić 14 jednostek samorządowych. W gronie uhonorowanych jednostek znalazły się Miasto Słupsk, Miasto Gdynia oraz Miasto i Gmina Brusy z województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej: Samorząd od Serca!