Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Pomorskie na liście obostrzeń w Niemczech

Województwo pomorskie na liście obostrzeń w Niemczech - Promedica24

Wyjazd do Niemiec – co musisz wiedzieć o obostrzeniach
Praca w czasie pandemii może być bezpieczna

Od soboty (17.10) obowiązują częściowe ograniczenia przy wjeździe do Niemiec z Polski.
Dotyczą one mieszkańców pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego,
podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego.

Regiony te zostały uznane przez naszych sąsiadów za obszary podwyższonego ryzyka.


Osoby wyjeżdżające z tych województw do Niemiec muszą poddać się 14-dniowej
kwarantannie lub zgłosić adres swojego pobytu do miejscowego urzędu ds. zdrowia i
posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonanego w ciągu 48 godzin przed
wyjazdem.
Polscy pracownicy tymczasowi w Niemczech otrzymują wsparcie od swoich
zleceniodawców. Wiele firm już wiosną wdrożyło podstawowe środki ostrożności. Niektóre
z nich obecnie idą o krok dalej i decydują się na wprowadzenie bezpłatnych testów na
koronawirusa dla wszystkich współpracowników wyjeżdżających do Niemiec.
W trosce o zahamowanie pandemii, niemiecki rząd co tydzień publikuje nową listę tzw. stref ryzyka,
czyli regionów, w których zagrożenie koronawirusem jest zdaniem władz największe. Obecnie
znajdują się na niej niektóre kraje Unii Europejskiej, takie jak Francja, Holandia czy Słowacja. W
sobotę częściowo dołączyła do nich Polska 1 .
Osoby przyjeżdżające do Niemiec z województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego,
podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu
urzędowi ds. zdrowia i przedłożyć negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 lub poddać się 14-dniowej
kwarantannie. Za niepodporządkowanie się przepisom grozi wysoka kara finansowa.
Bezpiecznie do pracy
Codziennie polsko-niemiecką granicę przekraczają tysiące pracowników transgranicznych, kolejne
dziesiątki tysięcy pracują za Odrą na czasowych kontraktach, m.in. w opiece senioralnej. Polskie firmy
działające na niemieckim rynku, wspierają swoich współpracowników, starając się zapewnić im
maksimum bezpieczeństwa w czasie zlecenia. Do spotykanych rozwiązań należą już m.in. ozonowanie
busów przewożących osoby do pracy w Niemczech, kontrola temperatury ciała przed podróżą czy
wyposażenie pracowników w środki dezynfekujące, maseczki oraz rękawiczki. Niektóre
przedsiębiorstwa idą jednak o krok dalej, oferując swoim współpracownikom dostęp do darmowych
testów na koronawirusa.
- Zapewniamy pełną organizację wyjazdu, w tym przeprowadzenie testu Covid-19 na maksymalnie 48
godzin przed wyjazdem na kontrakt do Niemiec i załatwienie w związku z tym wszelkich formalności.
Nasi współpracownicy nie muszą martwić się ani o to, gdzie udać się w celu wykonania testu, ani o
konieczność stania w długich kolejkach. Promedica24 umożliwia wykonanie bezpłatnego testu Covid-
19 od ręki, w sposób szybki i prosty, co de facto daje naszym Opiekunom, ale także wszystkim osobom
1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Chcącym podjąć zatrudnienie w firmie, szansę bezproblemowego kontynuowania bądź rozpoczęcia
świadczenia opieki i pomocy domowej na terenie Niemiec – tłumaczy Agnieszka Niedziela, Dyrektor
Marketingu w Promedica24.
Obecnie w Niemczech mamy do czynienia z nieco lepszą sytuacją epidemiologiczną niż w Polsce.
Według danych na 20 października, dzienna liczba zakażeń wyniosła tam 6868 (na 83 mln
mieszkańców) 2 . W Polsce zaś przy ponad dwukrotnie mniejszej populacji potwierdzono 9291 nowych
przypadków koronawirusa 3.